Aanbod

Altijd een opzet die bij jouw school of klas past!

Zoek jij naar invulling van het veiligheidsbeleid op school? Heb je een projectweek gepland waarvoor je invulling zoekt? Of ben je specifiek op zoek naar een manier om pesten bespreekbaar te maken in de klas? VRIEND&VIJAND biedt een gevarieerd aanbod om dát te bereiken waar jij naar op zoek bent. Zo is er een VRIEND&VIJAND voor iedereen.

Doe mee!

2019-Critical-Mass-Vriend-vijand-1834

Het VRIEND&VIJAND principe

VRIEND&VIJAND bestaat uit zes dilemmagames, vijftien opdrachten, trainingsmogelijkheden voor docenten én een onderzoek naar sociale veiligheid bij jou op school. Het project is in twee varianten af te nemen.

VRIEND&VIJAND volledig

VRIEND&VIJAND Volledig biedt een programma dat aansluit bij de wettelijke zorgplicht van scholen. Naast een onderzoek naar sociale veiligheid op school, bied je leerlingen en docenten een uitnodigend platform om te bespreken wat er speelt in de klas en op school. Je zet aan tot hechte groepsvorming en gezamenlijke zorg voor een veilige sfeer. Met de resultaten van het onderzoek onderneem je actie voor een duurzaam veilig klimaat op school. Bepaal samen wie je wilt zijn en hoe je met elkaar omgaat.

VRIEND&VIJAND PLAY

Over een periode van minimaal 3 maanden speel je de dilemma-games en de opdrachten met jouw klas. Je geeft leerlingen de kans zich in te leven in de situatie van klasgenoten en medescholieren die te maken krijgen met pesten, buitensluiten of discriminatie. Het leert hen over deze onderwerpen te praten en het stimuleert de actiebereidheid om het tegen te gaan. Bepaal zelf of met je team hoeveel lessen je aan de verschillende onderwerpen besteedt. Zo werk je samen aan open gespreksvoering in de klas.

Overig aanbod

  1. Lok ouders naar je ouderavond met een dilemmagame en een goede discussie over jouw gewenste onderwerp: Pesten, Buitensluiten, Discriminatie?
  2. Vind jij het interessant om de lessen van VRIEND&VIJAND eens samen met één van onze trainers uit te voeren? Deze optie bieden wij aan!
  3. Wil je gewoon eens proberen of de dilemmagames bij jouw klas aanslaan? Voor 50 euro ontvang jij een licentie voor een eenmalige dilemmagame met nabesprekingsmateriaal.
  4. Wil jij samen met jouw collega’s nog verder de diepte in en oefenen met ingrijpen en gespreksvoering in de klas? Probeer dan onze nieuwe verdiepende docentenworkshop.
  5. Speel ‘Buitenspel’, ons nieuwe spel over buitensluiten en ervaar wat het betekent om te worden buitengesloten.
V&V_iphone_aanbod_schema

WIL JE DE GAME EEN KEER TESTEN? WE KOMEN GRAAG EEN KEER BIJ JE LANGS!

Neem contact op

Onderdelen aanbod

Een startbijeenkomst. De startbijeenkomst is een praktische briefing én inhoudelijke oefensessie van 2 uur. Docenten ervaren zelf één van de dilemmagames en oefenen met het voeren van een nabespreking over de uiteenlopende thema’s.

Een schoolscan. Middels een vragenlijst voor leerlingen en docenten wordt de objectieve sociale veiligheid en de veiligheidsbeleving op school in kaart gebracht. De analyse van de data levert concrete tips en advies op afkomstig uit de stem van zowel leerling als docent.

Een licentie voor het spelen van de VRIEND&VIJAND dilemma-games van 3 tot 9 maanden. De dilemma-games vormen de kern van het project en worden gespeeld door de eigen docent of mentor die hiervoor instructies krijgt middels de startbijeenkomst en bijbehorende docentenhandleiding.

Leerlingenpanel. Hierin krijgen leerlingen een stem en actieve rol in de te nemen stappen die voortvloeien uit de schoolscan. In een 2-uur durende sessie gaan leerlingen uit verschillende klassen actief aan de slag om samen campagne te voeren voor hetgeen zij aan willen werken.

Studiemiddag of werksessie. Het schoolscan rapport schetst de kaders voor de werksessie met medewerkers. Voor de werksessie vragen we de school om een kernteam sociale veiligheid op te richten. Het kernteam bespreekt welke structurele verandering ze teweeg willen brengen die tot doel hebben een sociaal veilig schoolklimaat te bevorderen. De studiemiddag is een werksessie in het groot: een interactieve bijeenkomst voor het hele schoolteam.

 

Bekijk de mogelijkheden

V&V_iphone_game_1
V&V_iphone_game_2
V&V_iphone_game_3