Impact

Grote veranderingen beginnen klein

Wij geloven in het olievlekprincipe. Grote veranderingen beginnen klein, duurzame bewustwording creëer je niet door één ervaring. Daar zijn meerdere impactvolle momenten vanuit verschillende invalshoeken voor nodig. VRIEND&VIJAND bestaat daarom uit meerdere ervaringen en gesprekken met alle relevante spelers in een school. VRIEND&VIJAND stimuleert de wederzijdse dialoog, eigenaarschap, samenwerken en elkaar echt leren kennen.

CM18_VenV_icoon-raket

DOELSTELLING VRIEND&VIJAND

Het verbeteren van het schoolklimaat op middelbare scholen en mbo’s in Nederland door het activeren van leerlingen, docenten en schoolleiders om buitensluiting, pesten, discriminatie en geweld tegen te gaan.

Directe effecten van VRIEND&VIJAND

 • Zet sociale veiligheid duurzaam op de agenda
 • Inzicht in ervaren veiligheid en welbevinden: opstap naar concrete en gerichte maatregelen
 • Investeert in elkaar leren kennen, stimuleert empathie
 • Biedt een platform voor leerlingen en docenten om zich te verplaatsen in standpunten van anderen
 • Faciliteert het maken van gedeelde omgangsregels in de klas en op school
 • Leerlingen leren vooroordelen (h)erkennen, argumenten evalueren, bewijs leveren, alternatieve interpretaties en gezichtspunten overwegen en goede redenen geven voor wat zij zeggen en doen
 • Versterken van kritische denkvaardigheden bij leerlingen
“Ik vind het gaaf hoe de game het onderwerp van pesten tastbaarder maakt op een leuke en interactieve manier. Het slaat echt aan bij mijn leerlingen."
Docent vo

Nieuwsgierig welke ondersteuning we bieden?

Aanbod

Cijfers

VRIEND&VIJAND komt voort uit Expeditie VRIEND&VIJAND, een project waar in 4,5 jaar bijna 30.000 leerlingen aan meegedaan hebben. Het schooljaar 2018 -2019 zien we als het eerste levensjaar van VRIEND&VIJAND, de dilemmagames. In dit jaar hebben ruim 8.000 leerlingen minstens één van de dilemmagames gespeeld.

Hoe haal ik het meest uit VRIEND&VIJAND?

Neem als docenten(team) zelf de regie:

 • Maak de docentenhandleiding passend voor jouw klassen. Waar moet jij rekening mee houden?
 • Bepaal de mate van veiligheid in jouw klassen en stem hier de opdrachten op af. Begin makkelijk en/ of eerst met kennismakingsopdracht of energizer
 • Zorg voor genoeg fysieke ruimte, bijvoorbeeld voor een kring-opstelling
 • Bereid je goed voor op het geven van de lessen, bij voorkeur als team
 • Help elkaar! Loop je ergens tegenaan of werkt iets juist heel goed? Deel het met je team.
 • Kies voor besprekingsvormen (plenair, in groepjes, in tweetallen) die aansluiten bij de grootte en dynamiek van je klas
 • Train jezelf op een open en nieuwsgierige houding
 • Wees reflectief, welke antwoorden irriteren jou of vind je lastig, waarom? Vul je gedrag in of blijf je nieuwsgierig bevragen?
Screenshot 2019-08-12 at 15.49.05
"Als je anderen hoort praten over hun ervaringen, dat raakt je. Iedereen heeft wel z'n verhaal. Normaal praat je daar niet over."
Student mbo, 17 jaar
“Negeren? Nee niet negeren, we moeten er iets mee.” Dat is wat het ons heeft opgeleverd. Meer bewustzijn, ook bij ouders en leerlingen. Meer bewust van hoeveel impact pestgedrag bijvoorbeeld kan hebben.
Teamleider vo
"We zijn meer één groep in plaats van allemaal kleine groepjes. De klas lijkt wel hechter geworden. En er wordt minder uitgelachen. We gingen gisteren voetballen met de hele klas, zelfs met de populaire jongens."
Leerling vo